Konstrukce pro vzdušnou akrobacii - A
tvar A - 5,2m vysoká

stránku připravujeme .