Konstrukce pro vzdušnou akrobacii - A
tvar A - 5,2m vysoká

Skladná  a lehká

nejdelší díl má 1,6m délku- vejde i do osobáku !

Varianty víšky

max 5,2 m a můžeme klesat po cca 1,4m

Jednoduchá stavba

základ postavíte ve dvou a poslední díly ve třech.


 .